3. Как да проверим съзнанието?

 

Наличието на съзнание, тоест отговор - вербален и механичен, говорят за функционирането на мозъка. Адекватния, бърз, ясен отговор на въпроси от вида „как се казваш“, „къде се намираш“, „на колко години си“, „кой ден е днес“ и изпълнението на елементарни команди, като „отвори очи“, „покажи езика“, „стисни ми ръката“ ни гарантират нормалната функция на мозъка и нервната система.

 

Пълната липса на реакция, липсата на говор, липсата на реакция при болка, например при ощипване, липсата на рефлекси при леко раздразване на миглите на  пострадалия ни показват нарушена функция на мозъка, тоест липса на съзнание и настъпилата кома. Съществуват и степенни изменения във функциите на мозъка, междинни състояния с нарушени мозъчни функции качествени или количествени промени, между състоянието на ясно съзнание и безсъзнанието. Тези степенни промени изискват лекарска намеса за установяване на факторите, довели до промените и съответни лечебни мероприятия.

 

Пълната липса на съзнание, в комбинация с липса на дишане и липса на сърдечна дейност изисква спешна реанимация (съживяване) започната на мястото на инцидента.