2. Какво е клинична смърт?

 

Клиничната смърт е обратимо състояние, което изисква спешна намеса. Основните мерки по съживяваването могат и трябва да бъдат започнати от присъстващите на мястотона инцидента, независимо дали имат или не специализирана медицинска подготовка.

 

За да се установи наличието на клинична смърт се проверяват три основни показателя - съзнание, дишане, сърдечна дейност.  При липсата на съзнание, дишане и сърдечна дейност се слага диагнозата клинична смърт и веднага трябва да се започнат действията за съживяване.

 

Клиничната смърт продължава до 3 минути, тъй като мозъчните клетки могат да оцелеят кратко време без кислород, чиято доставка спира при липсата на дишане и сърдечна дейност. След това дори и да се въстанови сърдечна дейност остават трайни мозъчни увреди, или клиничната смърт преминава в мозъчна и билогична смърт.