1. Защо е необходимо да познаваме основните жизнени показатели?

 

Основните жизнени показатели включват съзнанието, дишането и сърдечната дейност. Липсата на тези основни дейности на оргнизма говорят за спешното състояние клинична смърт. В процеса на умиране на организма се минава през етапи, които понякога настъпват много бързо и не могат да се разграничат един от друг. Когато обаче това е възможно е важно да се разпознаят и да се вземат съответните мерки.

 

Биологичната смърт е терминално необратимо състояние, при което всички клетки в организма са загинали и човек никога не би могъл да се върне към живота. Преди настъпването на клиничната смърт обаче, могат да се разграничат още две понятия за смърт - мозъчна смърт и клинична смърт.

 

Мозъчната смърт е състояние, което се намира най-общо казано между клиничната и биологичната смърт. При състоянието на мозъчна смърт  главният мозък е необратимо увреден, загинал, но останалите органи и системи могат да продължат да функционират още 24-72ч. Това състояние е трудно за разбиране и приемане от околните, тъй като при наблюдение на пострадалия  неговото сърце продължава да функционира, тоест има сърдечна дейност при наличието на апарати, които осигуряват изкуствено дишане, въпреки че човекът е в безсъзнание, в кома. Важно е това състояние да се разграничи в болнични условия, където може да се осигури изкуствената вентилация. Състоянието на мозъчна смърт е необратимо. Единственият ход на развитие на ситуацията е преминаването към биологична смърт. Това е изключително тежък момент за близките на пострадалия.  Но мозъчната смърт е времето, в който човекът би могъл да стане донор на органи, които да бъдат трансплантирани на хилядите нуждаещи се от такива в България. В зависимост от възраст, придружаващи заболявания, артериално налягане и други фактори, при съгласие от страна на близките от първа линия (съпруг/а, родители, деца, братя/сестри) човекът в състояние на мозъчна смърт може да стане донор на сърце, бял дроб, черен дроб, бъбреци, панкреас, които да спасят един или повече човешки животи.

 

По своята необратимост мозъчната смърт се доближава до биологичната. От друга страна поради наличието на все още функциониращи системи наподобява и клиничната смърт. Клиничната смърт е „най-ранния“ етап в процеса на умиране. Когато клиничната смърт бъде разграничена и бъдат взети съответните специализирани спешни мерки за съживяване в част от случаите човекът може да се възстанови и да се върне към живота.