1. Какво е фебрилитет?

 

Фебрилитетът представлява повишение на телесната температура над нормалната за човека 36-37.2 ºС. За фебрилитет говорим при температура над 38 ºС, а състоянието на температура между 37.2-38 ºС се нарича субфебрилитет. Фебрилитетът е придружаващ симптом на различни състояния, без да представлява самостоятелно заболяване.

 

Телесната температура може да бъде измерена на различни места на тялото, в устата - както е най-разпространения начин за измерване в англосаксонските страни, тимпанална (измерена при тъпанчевата мембрана), езофагеална (в хранопровода), аксиларна (под мишницата) - най-често използвана в България, ректална. Типаналната, езофагеалната и ректалната температура отчитат така наречената централна температура и са най-точните методи за измерване. 

 

Фебрилитетът се дължи на редица заболявания и състояния, инфекциозни възпалителни и неинфекциозни такива. Инфекциозните възпалителни процеси могат да бъдат предизвикани от различни микроорганизми - бактерии, вируси, гъби, приони. Неинфекциозни заболявания причина за фебрилитет са неоплазмите (ракови заболявания), автоимунните заболявания, различни реакции след трансплантация на органи, реакции при наличие на чуждо тяло в организма и много други. Фебрилитетът е защитна имунна и противовъзпалителна реакция. Повишаването на телесната температура е свързано с разпада на микроорганизмите и отделянето на токсини в тялото на човек.