3. Поведение и диагностика при кървене от стомашно-чревния тракт

 

Кръвотеченията от стомашно-чревния тракт могат да бъдат малки по количество, без сериозни последствия за общото състояние на организма в началните етапи на заболяването. Всяко кървене обаче изисква лекарска намеса за изясняване на причината и започване на съответно лечение, за да се предотвратят последващо задълбочаване и усложнения. Освен според тежестта на кръвозагубата - леко или тежко, кървенето може да се раздели и на остро или хронично. При по-продължителна по време но лека кръвозагуба, организмът развива компенсаторни механизми и толерира добре дори и при сравнително ниски стойности на хемоглобин. При остро къвене обаче, състоянието може бързо да се влоши и да се стигне до животозастрашаващи ситуации изискващи спешна компенсация на загубите. При признаци на кървене - ясна кръв, тъмни изпражнения, пациентът трябва да потърси лекарска помощ в спешен порядък.

 

В болнични условия се правят редица излседвания за изясняване на причината и тежестта на кървене - от лабораторни изследвания до множество образни такива. Гастро/колоноскопията представлява оглед на горния/долния храносмилателен тракт  с камера. Изследването се прави често и по спешност, освен с диагностична цел, скопията може да бъде и лечебна. Апаратите за скопия в някои ситуации могат да извършат кръвоспиране, премахване на малък полип, лигиране на варици на хранопровода. Скопията се извършва в будно състояние или под обща анестезия, което се определя от състоянието на пациента и продължителността на самата процедура. За определяне на диагнозата може да се използва и рентгенографията с помощта на контрастни материи, които се приемат през устата и показват дефекти в изпълването.

 

Поставянето на назогастрална сонда (тръба, влизаща през носа и достигаща до стомаха) е чест подход в алгоритъма за лечение на пациенти с кървене от стомашно-чревния тракт. Сондата позволява както   подаване на информация за ново активно кървене, така и извършването на лечебни промивки и аплицирането на медикаменти директно в стомаха.

 

Лечението на кървенето включва:

  • компенсация на кръвозагубата - чрез вливане на водно-солеви разтвори интравенозно или при тежка кръвозагуба и преливане на еритроцитни концентрати и плазма
  • инхибитори на протонната помпа - група медикаменти, намаляващи киселинността на стомашните сокове и така намаляващи агресивните фактори разрушаващи стомашните тъкани
  • кръвоспиращи медикаменти - вазопресин (свиващ кръвоносните съдове), антифибринолитици (блокиращи етапи от кръвосъсрващите процеси и засилващи образуването на коагулуми)
  • прием на железни препарати за регулиране на желязодефизитния синдром
  • спиране приема на медикаменти, водещи до кървене

 

Често кървенето спира с тези мерки и при компенсирането на загубите пациента сравнително бързо може да бъде изписан. В някои случаи състоянието не може да бъде овладяно по консервативен начин, което налага извършването на кръвоспираща оперативна интервенция в спешен или отложено спешен порядък, след овладяване на хеморагичния шок и стабилизиране на общото състояние.