1. Как се случва отравянето с въглероден оксид?

 

Въглеродният оксид (СО) е безцветен газ, без специфична миризма, силно разтворим, с плътност близка до тази на въздуха. Въглеродният оксид е продукт на непълното горене на въглеводородите в среда с недостиг на кислород, от съединенията широко разпространени в битовата и промишлената среда. Недразнещ дихателните пътища, в зависимост от концентрацията в средата СО е силно отровен газ, който може да доведе до смъртоносно отравяне.

 

Отравянето с СО може да бъде остро, при различни инциденти, или подостро, когато пострадалият е бил излаган многократно на въздействието на газа в по-малки концентрации. Чести ситуации при които се получава отравяне с СО са различни пожари в битови и в промишлени условия, когато се използват готварски уреди на газ, печки на дърва, отоплителни уреди, при изпускане на газове от автомобили на газото гориво, в работни условия, в относилтелно затворени пространства.

 

Регистрират се случаи на отравяне с СО при подводни спускания. Източник на отравяне с СО може да бъде и метиленхлоридът, който е органичен разтворител включен в състава на много продукти за почистване и който се метаболизира до СО в организма. Възможни са и сезонни отравания с СО през есенно-зимния сезон, тъй като този газ е краен продукт и в автомобилните изгорели газове.