4. Какво е поведението при частичните гърчове?

 

Частичните гърчове и абсансите преминават спонтанно, не са толкова стряскащи за околните и не оставят трайни увреди. Ако гърчовте се появяват за първи път е необходимо човекът да потърси специализирана помощ за изясняване на причината за това състояние и да се започне постоянно лечение.

 

Токсичните и посттравматичните гърчове изискват задължителна лекарска намеса и специфично лечение. При токсичните гърчове лечението може да бъде симптоматично или антидотно в някои от случите, когато е известен токсичния агент и има съответен антидот. Гърчовете след травма са сигурен белег за увреда на мозъка. Понякога това може да е белег на увреда, която налага и хирургично лечение, изискава специфични диагностични и лечебни мерки.

 

Фебрилните гърчове са характерни за малките деца до около 3 години, най-често са кратки и преминават спонтанно. Спират при сваляне на телесната температура медикаментозно и с физикално охлаждане на цялото тяло, като например повиване в чаршаф намокрен със студена вода, чорапи с оцет и други. Най-често са бенигнени (доброкачествени) и не оставят трайни последици.