3. Какво е поведението при генерализиран гърч?

 

Когато случаен минувач стане свидетел на генерализиран гърч това винаги е фрапираща гледка и предизвиква страх и стрес в околните. При генерализираните гърчове, когато започнат мускулните конвулсии, пострадалия губи съзнание и пада. Често хората се опитват да спрат гърчовете като притискат човека към земята. Това е абсолютно излишно и неефективно. Най-често пристъпът спира след секунди, до минута без никаква намеса и съзнанието се възстановява като човекът най-често няма спомен за случилото се и е объкан и стреснат. Това, което може да спре конвулсиите са медикаменти, а при човек в безсъзнание единствения начин на приложение на медикаменти е инжекционният - мускулно или венозно.

 

Ако пострадалият е с известна епилепсия вероятно има постоянна терапия и е възможно да има у себе си медикаменти, които да приеме в случаи на пристъп. Всички таблетки през устата се дават на пострадалия след възстановяване на съзнанието. Това, което очевидците могат да направят при наличие на човек с гърч е да повикат помощ, да осигурят опора и да се избегнат евентуални наранявания при загубата на съзнание и падането на земята и да поддържат проходими дихателните пътища, което осигурява нормално спонтанно дишане. Неподготвените хора се опитват да отворят устата и да издърпат езика на пострадалия, или пък слагат предмети, които той да захапе и да не си притиска езика. Всичко това е погрешно и ненужно.

 

Осигуряването на проходими дихателни пътища се осъществява със специален маньовър за повдигане корена на езика. Това става при поставяне главата назад и захващане на долната челюст зад двата ъгъла и челостта се издърпва нагоре и напред, без да се бърка в устата и в нея да се слагат каквито и да било предмети. Това движение за повдигане и издърпване на долната челюст се прилага при всеки човек изпаднал в безсъзнание и с проблеми в дишането. По този начин коренът на езика, пада назад и запушва дихателните пътища, се издърпва напред и освобождава пътя на въздуха. 

 

В случай че започне повръщане на хранителни материи и човекът не е в съзнание е необходимо да се обърне в странично положение цялото тяло, което е трудно при човек в състояние на гърч, или да се завърти само главата в странично положение. Страничното положение на тялото и главата на всеки пострадал в безсъзнателно състояние предпазва от аспирация (попадане на повърнати материи в диахтелните пътиша) и последващи възпалителни белодробни усложнения. Най-често генерализираните гърчове преминават спонтанно без медикация и не оставят трайни последици.

 

В редки случи обаче е възможно да има серия от гърчове един след друг с много кратки паузи от няколко секунди (така наречения Епилептичен статус), което вече е опасно и може да доведе до затруднения в дишането и увреда на мозъка. Тогава задължително е необходимо присъствието на медицински персонал, който може да апликира медикаменти прекратяващи гърчовете. Без медикаменти гърчовете или минават спонтанно или не могат да бъдат спрени.

 

Обобщено - при пострадал с генерализиран гърч е необходимо околните да повикат специализирана помощ, да осигурят опора при загубата на съзнание и падането на пострадалия, да му осигурят проходими дихателни пътища чрез захващане и издърпване напред и нагоре на долната челюст и да предпазят дихателните пътища от инхалация на повърнати материи чрез завъртане на главата в странично положение.