2. Какво е причината за гърчовете?

 

Гърчовата активност представлява повишена мозъчна активност, която винаги е израз на страдание на главния или гръбначния мозък. Най-честата причина, при която се наблюдават гърчове е епилепсията. Освен нея, гърчовете могат да се случат и при различните състояния на енцефалопатия (заболявания, страдания на мозъка), случаи на токсични или метаболитни увреди  (например конвулсии след мозъчна аноксия-липса на кислород, интоксикация с живак, сребро, олово или други метали). След различни травми на тялото също могат да се наблюдават посттравматични гърчове.

 

При малките деца до около 3 години при фебрилитет (висока температура) също честа реакция на детския организъм са конвулсиите, които обаче са най-често доброкачествени, без трайни увреждания.