1. Какво представляват гърчовете?

 

Гърчовете, в най-общия смисъл на думата представляват неволеви, неконтролирани движения на мускулите, трепкания, така наречените конвулсии. Те могат да бъдат няколко вида - тонични, клонични и тонично-клонични гърчове.

 

При тоничните гърчове настъпва силно повишаване на мускулния тонус, засегнатата група мускули се стягат и почти не трепкат, но  мускулът не може да бъде отпуснат волево. Видимо изглежда като силно стегнат мускул. Клоничните гърчове се забелязват повече от свидетелите и предизвикват повече  стрес у околните. Тогава засеганата група мускули трепкат с висока честота и различен интензитет. Тонично-клоничните гърчове протичт смесено, с повишен мускуен тонус и мускулни конвулсии.

 

Друг критерии за класификация на гърчовете е обема на мускулите, които се засягат. Гърчовете могат да бъдат генерализирани, когато обхващат цялото тяло или пък да бъдат частични, засягат само определена мускулна група, например горен крайник или друго. Генерализираните гърчове са съпроводени със загуба на съзнание, което още повече стресира околните. При генерализираните гърчове може да има и изпускане на тазовите резервоари (изпускане по малка или голяма нужда).  Абсансите са последния вид епилептични „гърчове“, които се характеризират с вцепеняване, пълна неподвижност на засегнатия, поглед насочен в празното и нереагиращ на стимули, което състояние продължава кратко - секунди до минута, без конвулсии и преминава спонтанно.