5. Какво е клиничен синдроми с дълъг латентен период?

 

Фалоиден синдром

Клиничните симптоми при фалоидното отравяне се наблюдават след повече от 6 часа след консумацията на фалоидните гъби - зелена, бяла и жълта мухоморка. Най-често пълната клинична картина се наблюдава след 6-24 часа безсимптомен период. Тези видове гъби са силно подобни по външен вид на неотровните ядливи гъби ливадна и полска печурка. При 95% от смъртните случаи след гъбно отравяне се дължат на фалоидно отравяне. Гъба с тегло 5 гр. може да причини смъртта на човек с тегло 70 кг.  

 

Фалоидното отравяне се характеризира със стомашночревни проблеми - гадене, повръщане, силни коремни болки, холериформена диария и тежка чернодробна увреда - хепатомегалия (увеличаване на размерите на черния дроб), пожълтяване на кожата и лигавиците, наушена коагулация водеща до стомашни и подкожни кръвоизливи, хипогликемия, до крайната степен на чернодробна енцефалопатия (увреда на мозъка поради нефункционирането на черния дроб) с кома и остра бъбречна недостатъчност. 

 

Подозрението за фалоидно отравяне налага хоспитализация по спешност и лечение в болнични условия. Стомашната промивка с активен въглен има значение в предклиничния период преди началото на повръщането. В болнични условия се осигурява инфузионно лечение за корекция на водните, електролитните и коагулационните нарушения. Специфичното лечение антидот на фалоидното отравяне е Пеницилин G и Силимарин приложени венозно четирикратно през 6 часа. В някои случаи тежестта на чернодробната недостатъчност е толкова тежка, че се налага спешна чернодробна трансплантация като единствен шанс за пострадалия. Смъртността при фалоидното отравяне остава висока, около 15-20%. Една от причините за това е твърде късното разпознаване на симптомите поради дългия латентен период, когато чернодробната увреда е вече много напреднала.