3. Какво е гъбно отравяне с кратък латентен период?

 

Клиничните синдроми при отравяне с гъби с кратък латентен период се развиват в рамките на 6 часа след консумацията на отровните гъби, като най-често симптомите са налице до още третия час. Наблюдават се гастринтестинален синдром, холиномиметичен, холинолитичен,  нитроиден, мускаринов синдром.

 

Гастроинтестинален синдром

Най-чест е гастроинтестиналният синдром, който се характеризира с неспецифични симптоми като гадене и повръщане, коремни болки, диария, които продължават няколко часа. Резултат от това е тежката дехидратация (обезводняване) и диселектролитемия (науршено съдържание на електролити в телесните течности и клетки), които са най-тежко проявени при малките деца и възрастните хора. Лечението се състои в стомашна промивка с активен въглен, симптоматично коригиране на водните и електролитните дефицити. Този синдром се среща след консумация на отровната дяволска гъба, както и при прекомерна консумация на ядливи гъби, сурови или недобре приготвени гъби.

 

Мускариново отравяне

Силно отровното вещество мускарин, съдържащо се в червената мухоморка и някои други видове отровни гъби предизвиква редица типични клинични оплаквания. Симптомите започват от 15 мин. до 2 часа след приема на гъби и продължават около 2 часа. Мускариновото отравяне се характеризира с брадикардия (забавена сърдечна честота), хипотония (ниско артериално налягане), бронхоспазъм, повишено слюноотделяне, изпотяване, свиване на зениците, диария и повръщане. При навременното разпознаване на това отравяне лечението се състои в приложението на типичния антидот на мускарина атропин, както и неспецифични мерки като стомашна промивка, рехидратация.

 

Пантериново отравяне

Пантериновото отравяне се развива при консумация на петнистата мухоморка, която съдържа малко количество мускарин и повече микоатропин. Симптомите се развиват след кратък латентен период около 1 до 3 часа. Клиничната картина включва сухи кожа и лигавици, разхирени зеници, тахикардия (ускорена сърдечна честота), задръжка на урина, психомотрона възбуда, халюцинации до крайната степен на развитие на кома. Лечението включва стомашна промивка, медикаментозно стимулиране на диурезата, симтоматично овлавяване на псимоторната възбуда с психоторпни медикаменти.

 

Нитроиден синдром

Нитроидният синдром се развива след консумация на ядливата гъба с много добри вкусови качества копринарка. Нейните токсични свойства се наблюдават, ако консумацията на гъбата се съчетае с алкохолен прием. Около 1 до 3 часа след прием на алкохол и гъбата копринарка се развива тахикардия, хипотензия, потене, прималяване, главоболие, зачервяване на кожата и прилив на горещи вълни, световъртеж, в някои случаи придружени и от гастроинтестинални симптоми. Клиничната картина регресира постепенно в рамките на 2-3 до 8 часа максимално. Лечението се състои в прекратяване на алкохолния прием за следващите 3-5 дни, рехидратация и вливане на глюкозни разтвори, при необходимост медикаменти, които регулират артериалното налягане и сърдечната честота и ритъм.