1. Какво представлява микоплазмозата?

 

Микоплазмозата означава инфекция на човека или животните с различните видове микроорганизми от рода Mycoplasma (микоплазма). Съществуват около 17 вида известни микоплазми, като най-разпространени са 4 от тях. При човека това са Mycoplasma pneumoniae, която колонизира дихателните пътища, Mycoplasma hominis и Mycoplasma genitalium, които са отговорни за уро-генитални инфекции и Ureaplasma species.

 

Микоплазмите са най-малките самостоятелно живеещи прокариотни клетки (клетки без ядра), които са особени поради липсата си на клетъчна стена. Тази тяхна особеност обуславя липсата им на реакция по Грам (основен вид изследване при диагностиката на инфекции) и голямата им резистентност към широко използваните бета-лактамни антибиотици. 

 

 

Mycoplasma pneumoniae e добре позната като причинител на придобита в обществото атипична пневмония. По-леката форма на инфекция е протичането на фарингити, трахеобронхити и бронхиолити, като 5-10% от инфектираните развиват и пневмония. Mycoplasma pneumoniae е чест причнител и на вентилатор-асоциираната пневмония при пациенти, които са били подложени на апаратна вентилация по-продължително време и имат понижени защитни имунни механизми.

 

Инфекцията с микоплазма засяга еднакво мъжете и жените от всички възрасти. До скоро това беше инфекцията, типична за деца между 5-9 години, ученици, хора в колективи с множество контакти както в колежи, университети и казарми. Напоследък това става типична инфекция за възрастни хора над 65 години, коята обуславя 15% от случаите на пневмония в тази възрастова група.