5. Как се поставя диагнозата?

 

Поставянето на диагнозата кандидоза става при наличието на типичните изменения и сипмтоми при кожно-лигавичната форма. Прецизната диагноза се прави чрез микробиологично изследване при което се изолира конкретния вид Candida гъбичка и измерване на нейната чувствителност към различните антимикотични (противогъбични) препарати.

 

Изолирането на гъбичката от кръвта в случаите на септицемия се прави чрез посявката на хемокултури. Серологичните изследвания, при които се изолират налични специфични антитела в кръвта на човека не са рутинни, но също могат да бъдат полезни при поставянето на диагнозата кандидоза.