4. Какво е системна кандидоза?

 

Системната кандидоза, още наречена генерализирана или дълбока кандидоза, е инфекция засягаща целият организъм. Инфекцията е много тежка, като смъртността достига до 50% от заболелите.

 

Предразполагащи към системна инфекция с Candida са имунодефицитните състояния (СПИН), интравенозните катетри за парентерално хранене, разязвяването на лигавиците и нарушаване на кожната цялост (след голямо изгаряне например), тежките и чести коремни хирургични интервенции, тежката и продължителна антибиотична терапия, лечение в реанимация, неопластичните заболявания с имуносупресивна терапия и др. Кандидозата в тези случаи се предизвиква от гъбичката, която е нормален обитател в човешката флора, но поради нарушените имунни механизми на организма, нейната популация се разраства неконтролируемо и предизвиква инфекция - така наречената ендогенна кандидоза.

 

В други случаи инфекцията може да бъде екзогенна, тоест патологичният микроорганизъм е внесен в човешкия организъм чрез интервенции и чужди за организма материали (катетри, канюли), които са били необходими за лечение на други състояния. Най-тежката форма на системната кандидоза е септицемията, при която гъбичката може да се изолира от кръвта на човешкия организъм. Състоянието е животозастрашаващо и налага лечение в клиниките по реанимания и интензивно лечение. Системната кандидоза се проявава като нарушена функция на различните органи в организма.