2. Какви са видовете кандидоза?

 

Кандидозата, както и другите видове микози (инфекции предизвикани от гъбички) могат да протичат като остри или хронични заболявания. По-честите, острите гъбични инфекции, дължащи се на локални фактори, са банални и лесни за лечение. Хроничните гъбични инфекции се развиват най-често при състояния свързани с имунен дефицит и са много трудни за медикаментозно повлияване.

 

Освен според продължителността на заболяването, кандидозната инфекция може да засегне различни органи и тъкани в организма, което разделя кандидозата на кожно-лигавична и дълбока (системна).

 

Най-тежката форма на инфекция с кандида е септицемията (тогава когато гъбичките попаднат в кръвното русло в целия организъм).