1. Какво представлява хипотермията?

 

Хипотермията (измръзването) е състояние, което може да доведе до опасност за живота. Човекът нормално е с постоянство на вътрешната температура независима от тази на околната среда, което се постига чрез различни механизми на хомеостазата и терморегулацията, баланс между процесите на термогенеза и термоотдаване.

 

Различни обстоятелства могат да нарушат тази хомеостаза (постоянство на вътршната телесна среда) и да довед до хипотермия. За човека нормалната централна телесна температура е 35-37ºС. Хипотермията е състоянието при което централната телесна температура спада под 35ºС.

 

Според достигната температура хипотермията бива:

  • лека - при температура 35-32ºС
  • тежка - при  32-25ºС
  • много тежка - под 25ºС 

 

Централната телесна температура е тази, която е измерена езофагеално (в хранопровода), тимпанилно (на тъпанчевата мембрана), ректално (в края на дебелото черво) или везикално (в пикочния мехур).