5. Какви са особеностите при някои видове изгаряния?

 

Изгарянето от студ става при допир и триене с предмети с много ниска температура, може да  достигне до втора степен изгаряне, засягащо и по-дълбоки от кожата тъкани. В началото е неболезнено, като постепенно се усеща и болката. Третира се с постепенно затопляне до нормална телесна температура.

 

Изгарянето от електричество образува рани на входа и изхода на тялото по оста, по която се е свързала електрическата верига. Остава скрито засягането на нервната система, сърцето, мускулите по хода на тока. При такъв случай е необходимо незабавно прекъсване на електрическата верига с изключително внимание да не се включи в нея самият помагащ. При изгаряне с ток с високо напрежение се вика спешна помощ.

 

Химическите изгаряния са тежки увреждания, при които освен засягане на повърхността на тялото може да има и вътрешно засягане, при изпиване, вдишаване на химическото вещество, както и съпътстваща интоксикация (отравяне) на организма. В такъв случаи напоените от веществото дрехи се свалят, измива се обилно с течаща вода засегнатата част и се вика спешна помощ. Полезно за медицинския персонал е да знае с какво вещество е причинено изгарянето, тъй като някои от тях имат специфични вещества за неутралзация (антидоти).

 

При изгаряне с пламък се препоръчва охлаждане със студена вода за поне 15 мин. Ако има горене на дрехи пострадалият не трябва да тича, а трябва да легне на земята и с въртене да потуши пламъка. Огънят се загасва с дреха, одеяло, но не от синтетични тъкани. Изгорените дрехи, ако са залепнали по тялото не се свалят. За да се предотврати преохлаждането и термичния шок пострадалият се покрива, за да се запази нормалната телесна температура.