4. Какво включва специализираното лечение в клиника по изгаряния?

 

Медицинската помощ при изгаряне е специализирана в клиниките по изгаряния, каквито има в малко болници в България. Най-голямата клиника по изгаряния за деца и възрастни е в спешния център „Пирогов“ в София. Там се извършва хирургична обработка на раните, операции за трансплантация на кожа, често налагащи повече от една оперативна интервенция, лечение на шока, който настъпва при тежките изгаряния, лечение на инфекциите, интензивно лечение с апаратна белодробна вентилация и парентереално (венозно) хранене в най-тежките случаи.

 

От решаващо значение за изхода на лечението са и първоначалните реанимационни мероприятия извършени от медицинските екипи на мястото на инцидента, преди пристигането на пострадалия в специализираната клиника.