1. Какво представлява изгарянето?

 

Изгарянето представлява частично или цялостно разрушаване на кожата, най-често, на меките тъкани, както и на костите, причинено от физични или химични термични въздействия. Такива увреждащи фактори могат да бъдат горещи течности, честа причина за битовите инциденти на изгаряне, горещи твърди повърхности при допир, триене, горещи газове, пламък, слънце, електричество, химични вещества, студ.

 

Тежестта на изгарянето се определя от степента, дълбочината на засегнатите тъкани, както и от обема на изгорената телесна повърхност, като част от цялата телесна повърност. Съществуват различни формули и правила за определяне процента на изгаряне като големина на повърхност, едно от които е правилото на деветките. Различни части от телесната повърност са равни на по 9% и така се сумира тотално поразената повърхност.

 

Според дълбочината на изгаряне съществуват 4 степени на изгаряне.

 

Най-леката първа степен засяга най-повъхностния слой на кожата - епидермиса. Характеризира със зачервяване на кожата и лека степен на дехидратация (обезводняване). При притискане кожата избледнява и после бързо възвръща цвета си. Може да има и фебрилитет (повишена телесна температура). Изгарянията от първа степен са най-разпространените и протичат доброкачествено, без тежки последствия. Пример за такова изгаряне е слънчевото, което най-често е от първа степен.

 

При втора степен изгаряне има разрушаване на дермата, по-дълбокия слой на кожата под епидермиса. Според дълбочината на разрушаване на дермата втора степен изгаряне се дели на повърхностно и дълбоко. Често пъти определяне на дълбочината на разрушаване на дермата е трудно и за лекаря, еволюцията на раната в следващите 7-10 дни определя по-точно и дълбочината. При втора степен изгаряне кожата е зачервена и се образуват фликтени - мехури, изпълнени с белезникава телесна течност, богата на белтъци и други вещества. Повърхностното изгаряне от втора степен е болезнено и оздравява без да е необходима оперативна намеса, най-често не се инфектира. При дълбокото изгаряне от втора степен обаче, спонтанна регенерация не е възможна, налага се кожна трансплантация от здрави участъци, често се усложнява с инфекция. Парадоксално за необучения човек е, че тежкото на вид изгаряне от втора дълбока степен е неболезнено или съвсем слабо болезнено.

 

Трета степен изгаряния са тежки увреди. Разрушена е цялата дебелина на кожата, епидермис и дерма, засегнатата кожа има белезникав, кафеникав или черен цвят. При притискане кожата остава белезникаво и не променя цвета си. Мястото е обезчувствено, сухо, изложено на тежки инфекции. Не е възможна спонтанната регенерация на кожата, задължителна част от лечението е хирургично - за трансплантиране на кожа на един или повече етапи.

 

Четвъртата, най-тежка степен на изгаряне засяга освен кожата и подлежащи структури като подкожие, мускули, сухожилия, кости. Задължително налага хирургично лечение. Кожата е карбонизирана - овъглена.

 

Последиците от изгарянията са козметични, функционални и витални - при зарастване със съединителна тъкан, която не е толкова еластична се ограничава подвижността на засегнатата зона като остават траяни дефекти, но тежките изгаряния  могат да доведат до летален изход поради инфекции, дехидратация, задушаване (кожата е важен орган, който участва и в процеса на дишане).