1. Какво представлява енцефалитът?

 

Енцефалит означава възпалително заболяване на коя да е част от мозъка - главен, малък или гръбначен мозък. Често пъти енцефалитът се усложнява и протича комплексно като менинго-енцефалит, тоест възпалението обхваща както самото мозъчно вещество, така и менингите, неговите обвивки.

 

Енцефалитът може да има инфекциозна или неинфекциозна етиология (причинител). Най-честите инфекциозни причинители на енцефалит са бактерии (най-често протича като менинго-енцефалит причинен от менингококи, пневмококи, хемофилус, туберкулозен бактерии и др.), вируси (херпесен, вирус на бяс, арбовируси, цитомегаловирус и др.), гъби или паразити (пренасят се чрез насекоми, такива са лептоспироза, токсопазмоза, трихинелоза, амебиаза и др.).

 

Неифекциозна етиология енцефалитът може да има при усложнени мозъчни тумори, след  мозъчно-съдови инциденти, при мултиплена склероза, синузитит, отити, отравяния с олово, при реакция след апликация на различни вещества в ликвора, след някои ваксини (коклюш, вариола, бяс), при саркоидоза, левкемия и др.