5. Какво е поведението при електротравма?

 

Оказването на първа помощ при електротравма изисква внимание, за да се избегне усложняването на ситуацията и включването във веригата и на оказващия помощ. Винаги пръво се изключва електрическата верига и след това се докосва пострадалия. Въпреки първоначалното впечатление за липса на увреждания е възможно възникването на такива след светъл период от няколко часа.

 

След преминаване на електрически ток през тялото е необходим преглед на пострадалия, с който се търсят белези на тежест на травмата и ритъмни нарушения сърцето. При наличие на миокардна недостатъчност е препоръчително 24 часово наблюдение в болница. Допълнителни лабораторни изследвания оценяват последствията от мускулния разпад и възможността за развитие на усложнения. При по-тежките травми със загуба на съзнание, тежки ритъмни нарушения, метаболитни промени след мускулния разпад, тежки външни и вътрешни изгаряния, се налага лечение в специализирани клиники. В България клиниките по изгаряния лекуват електротравмите, осигуряват интензивно лечение и хирургия, в случаите когато това е необходимо.