4. Какви са ефектите на правия ток?

 

Разликите във въздействието на правия ток спрямо променливия е по-високата възбуда на мускулните влакна, два до три пъти повече при прав ток. Най-опасно при инцидент с прав ток са моментите на включване и изключване от веригата. При ниска сила на прав ток при преминаването на тока се предизвиква усещане за затопляне по пътя на веригата. Ток със сила над 300 mA при напречно преминаване през тялото за няколко минути може да предизвика обратими сърдечни аритмии, изгаряния, световъртеж и често пъти загуба на съзнание. За прав ток праг на усещане на въздействието се счита 2 mA, а ритъмните нарушения настъпват при над 130 mA.