2. Какви са последиците от електротравмата?

Преминаването на електрически ток през човешкото тяло води до изгаряния на кожата, при входа и изхода по пътя на тока през тялото, както и до вътрешни изгаряния, които остават невидими на пръв поглед, но трябва винаги да бъдат търсени, диагностицирани и лекувани. Типична увреда на електротравмата е рабдомиолизата - разпад на мускулните клетки по пътя на електичеството, което води до специфични усложнения след себе си.

 

Често последствие на електротравмата са ритъмните нарушения на сърцето, които могат да доведат до смърт. Характерно е, че появата на ритъмните нарушения не е  в момента на преминаването на електрическия ток, а може да настъпи и след период от няколко часа. Електричеството причинява и тетания, контракции на мускулните влакна. По този механизъм се засягат и дихателните мускули, включително диафрагмата, която е основен дихателен мускул. Тетанията на диафрагмата води до неефктивно дишане и до асфиксия (задушаване).

 

Контракцията на мускулните влакна може да причини стягане на ръката и невъзможност на пострадалия да пусне кабела, източник на електричество и да прекъсне веригата. Поради това е желателно докосването на кабели, евентуални проводници на електричество да става с обратната страна на ръката.  Често последствие на електротравмите са и вторични травми, като открити рани, фрактури, луксации, торзии, резултат от падане и други неволеви движения.