1. Какви са рисковете от електротравма?

 

В клиниките по изгарания чести пациенти освен пострадалите от класическо изгаряне стават и случаите на електротравма, при които се получават тежки изгаряния, външни и вътрешни. Преминаването на електрически ток през тялото на човек води до тежки изгаряния или често пъти и до смърт.

 

Жертви на електротравмите стават хората в домашни условия, на работното място или в природата от природното електричество под формата на мълнии, или при допир с някои животни, например морските скатове. Електротравмата може да бъде следствие и на електричеството широко използвано в медицината за целите на електрокоагуалцията, електроножа, дефибрилацията, като пострадали могат да бъдат както пациентите така и медицинския персонал.

 

Индустриалното електричество по електропроводите или железопътната мрежа води също до тежки животозастрашаващи електротравми.