3. Какви са симптомите?

 

Алергичните реакции протичат в 4 степени на тежест, като анафилактичният шок е най-тежката от тях.

 

Първи стадий: наблюдават се само кожни реакции - еритем (зачерваване) и уртикарии (дифузни обриви като плаки, зачервени и със силен сърбеж)

 

Втори стадий: засягат се повече органи и освен кожно-лигавичните симптоми има и хипотония (понижено кръвно налгане), тахикардия (повишена съдечна честота), бронхиална хиперреактивност (раздразненост на дихателните пътища с повишена по количество и по-гъста секреция от дихателната лигавица)

 

Трети стадий: полиорганно засягане със симптоми, застрашаващи живота - възможно е например настъпване на миокарден инфаркт поради хипоксия (нарушено снабдяване на клетките с кислород) или поради лошо кръвоснабдяване на сърдечния мускул

 

Четвърти стадий (анафилактичен шок): спиране на кръвообращението и/или спиране на дишането. Кожните симптоми могат и да липсват или да се появят със закъснение. Постардалият става силно зачервен, затоплен, изпотен,  настъпват затруднения в дишането, задух, кашлица, поради оток на ларинкса и силен бронхоспазъм, силно спада артериалното налягане, при опипване на пулсациите на артериите те са много слаби и трудно доловими, силно учестен пулс, могат да настъпят промени в съзнанието, световъртеж, причерняване,  пациентът реагира вяло на команди, постепенно може да престане да отговаря на въпроси, да изпадне в кома.