1. Какво преставлява анафилактичният шок?

 

Анафилактичният шок е най-тежката проява на алергия, коeто е животозастрашаващо състояние и изисква спешно лечение със специализирана помощ.

 

По време на първи контакт на организма с алерген (чужда за организма субстанция, към която организмът проявява свръхчувствителност) от защитните клетки на организма се секретират антитела, които се фиксират по повърхността на специфични имунни клетки (мастоцити и полинуклеарни базофили). Този процес се нарича сенсибилизация и не предизвиква клинична изява. При втори контакт със същото чуждо вещество, готовите вече антитела разпознават антигените и предизвикват дегранулация на имунните клетки. Това е процес при който се отделят силно активни вещества (хистамин, серотонин, простагландини, левкотриени, брадикинини и др.), които оказват силно влияние в организма и предизвикват дифузни промени в кръвоносните съдове и нервните клетки, което води до характерните клиничните симптоми, наблюдавани при алергиите и анафилактичния шок.

 

Подобен процес е анафилактоидният шок, който протича клинично по същия начин, но механизмът включва освобождаване на вазоактивните вещества при директното въздействие на токсичен агент, а не след специфичната имунна реакция на алерген-антитяло.