4. Какво е лечението и прогнозата при болест на Реклингхаузен?

 

Пациентите с неврофиброматоза подлежат на стриктно проследяване за появата на неврологична симптоматика от централен или периферен произход. В зависимост от големината и разположението на неврофибромите, наличната симптоматика или опасността от поява на усложнения се провежда оперативно отстраняване. Резултатите от оперативното лечение, както и прогнозите за пациента зависят от възможността за радикалната операция и от малигнеността на тумора.

 

Химиотерапевтичните възможности при неоперабилните случаи търпят постоянно развитие.

Скелетните аномалии и усложнения се коригират хирургично. Кожните неврофиброми също се махат оперативно или с лазер с различен успех.

 

Между 3 и 15% от пациентите с болестта на Реклингхаузен са засегнати от злокачествени трансформации (дължи се на генните мутации). Туморите освен лицето могат да засегнат стомаха, дебелото черво, нервната система и кръвотворната тъкан. 

 

Прогнозата при заболяването е изключително индивидуална. Клиничният ход и прогресията му са различни при всеки пациент. Споменатите усложнения при заболяването не са чести, но наличието им значително влошава преживяемостта.