1. Какво представлява базално-клетъчния карцином?

 

Базално-клетъчният карцином е един от най-често срещаните малигнени формации, 80% от кожните ракови заболявания. Възниква в излаганите на слънчева светлина кожни участъци с бавна прогресия, ниска склонност към метастазиране и много добра прогноза при правилно лечение.