3. Как се диагностицира артериитът?

 

Освен физикален преглед, се провждат лабораторни изследвания, които показват наличие на абнормен брой левкоцити и тромбоцити, анемия, ускорена утайка. Специфичен имунологичен показател липсва.

 

Основно значение за поставяне на диагнозата артериит на Такаясу, има артериографията. Артериографията е метод за диагностика чрез който се локализират засегнатите съдове и се определят точните патологични изменения, настъпили в тях.

 

Неинвазивни методи за диагностика като доплер и ядрено-магнитен резонанс, също са подходящи при поставяне на диагнозата артериит на Такаясу.