1. Какво представлява синдромът на Рей?

Синдромът на Рей е рядко, но опасно състояние, което засяга деца на възраст от 6-12 години. Характеризира се с остро настъпили увреждания на мозъка и черния дорб, в хода на вирусна инфекция, след приложението на аспирин. Усложненията при синдром на Рей са от животозастрашаващ характер.

На този етап не може категорично да се определи какво причинява синдрома на Рей. Интерес представлява връзката с употребата на аспирин по време на вирусна инфекция и то в детска възраст. Медикаментът засяга метаболизма на чернодробните клетки и разстройването на техните функции довежда до щети върху целия организъм. Установена е висока честота на вродени ензимни дефекти в обмяната на белтъци, мазнини и въглехидрати сред деца, преживяли синдром на Рей. С подобряването на генетичната диагностика и забраняване употребата на ацетилсалицилова киселина в детската възраст, честотата на синдрома значително е намаляла.
 

2. Какви са симптомите?

Симптомите на заболяването се появяват по време на или скоро след прекарано вирусно заболяване, най-често сезонен грип или варицела, но и респираторни или гастро-интестинални инфекции, при което детето е лекувано с медикаменти, включващи ацетилсалицилова киселина (аспирин). Обикновено симптомите се развиват 3 до 7 дни след началото на вирусното заболяване. Проявяват се за няколко часа, до ден-два.

 

Първоначални симптоми:

  • внезапно прилошаване и повръщане
  • липса на енергия и интерес към каквото и да било
  • странно поведение – втренчени, вторачени очи, раздразнителност, накъсана реч, други нетипични прояви и навици
  • сънливост

Прогресия на състоянието:

  • обърканост – например, детето не знае къде се намира, не разпознава членовете на семейството и приятели си, откроява се неспособност да отговоря на прости въпроси
  • наблюдава се кратко, дълбоко дишане
  • сприхаво поведение, удряне на другите без причина
  • загуба на съзнание, гърчове, кома

Липсата на адекватни терапевтични мерки води до фатален край. Своевременната лекарска намеса е от значение за овладяване на състоянието, възстановяването и предотвратяване на усложненията от синдрома.  

3. Как се поставя диагнозата?

На фона на горепосочените симптоми, Синдром на Рей се подозира при настоящо вирусно или скоро прекарано заболяване на детето и прием на аспирин. Провеждат се изследвания на кръвна картина, биохимични показатели на чернодробната, бъбречната фунцкия, електролити, кръвно-газов анализ, показатели за коагулация, кръвна захар, от които обикновено се установява прогресираща чернодробна недостатъчност. Повишени са чернодробни ензими, билирубин, покачват се азотните тела – урея, креатинин, влошава се коагулацията, спадат общият белтък и албуминът. Съпровождащите повръщане и нарушения в дишането водят до промени в електролитите и алкално-киселинното равновесия. Поради изчерпаните гликогенови резерви има тенденция към поддържането на ниска кръвна захар.

 

Назначават се също така биопсия на черния дроб, демонстрираща органната увреда, и компютърна томография на главата, при която може да се установи мозъчен оток. Възможно е изследване на материал чрез лумбална пункция, но само след внимателната преценка на невролог и инфекционист.

 

Предвид ниската честота на синдрома, преди поставянето на тази диагноза трябва да бъдат изключени други причини за влошаването на общото състояние на детето – интоксикация с медикаменти, храни или придружаващо заболяване - бъбречна недостатъчност, вродени грешки на обмяната на веществата остри усложнения от самата вирусна инфекция – менингит, менингоенцефалит, сепсис, странични реакции от провеждано лечение, включително алергични. Диабетната кетоацидоза при децата протича с болки в корема и повръщане, водещо до дехидратация със съпровождащи отклонения в алкално-киселинното равновесие, водещи до летаргия, обърканост, конвулсии, влошаване на съзнанието. Обем-заемащ процес в мозъка може да е причината за повишено вътречерепно налягане и комбинирането на неврологични симптоми с повръщане.

4. Какво е лечението на синдрома на Рей?

Синдромът на Рей се лекува в лечебно заведение, в интензивно отделение. Състоянието изисква медицински грижи и навременна точна преценка от страна на лекар. Целта при лечението е да се спре увреждането на мозъка и черния дроб, както и да се избегнат и други опасни за здравето и живота състояния.

В болничното заведение се провеждат мероприятия, които подпомагат дихателната и сърдечната дейност в случаите, когато те са засегнати. Назначават се медикаменти за коригиране на настъпилите отклонения в кръвната захар, електролитите и алкално-киселинното равновесие. Венозно се преливат течности, съобразени с риска от мозъчен оток. При наличен такъв  се провеждат мероприятия за овладяването им. Включват се средства за коригиране на нарушенията в белтъчните показатели, коагулацията. При нужда се правят антиконвулсанти, средства против повръщане. 

5. Каква е прогнозата при синдром на Рей?

Смъртността при синдрома е достигала 50%, към момента се оценява на 20% от случаите.

 

Единственият начин да се предотврати синдромът е да се избягва приемът на аспирин или други медикаменти, които го съдържат, от деца и младежи до 20-годишна възраст. Аспиринът се предлага и под наименованията: ацетил салицилат, ацетилсалицилова киселина, салицилова киселина, салицилат или субсалицилат (аcetyl salicylate, аcetylsalicylic acid, salicylic acid, salicylate, subsalicylate).


В случай, че детето вземе аспирин само или му бъде даден от друг (баба, дядо) при вирусно заболяване, се свържете за консултация с лекар.