1. Какво представлява синдромът на Рей?

Синдромът на Рей е рядко, но опасно състояние, което засяга деца на възраст от 6-12 години. Характеризира се с остро настъпили увреждания на мозъка и черния дорб, в хода на вирусна инфекция, след приложението на аспирин. Усложненията при синдром на Рей са от животозастрашаващ характер.

На този етап не може категорично да се определи какво причинява синдрома на Рей. Интерес представлява връзката с употребата на аспирин по време на вирусна инфекция и то в детска възраст. Медикаментът засяга метаболизма на чернодробните клетки и разстройването на техните функции довежда до щети върху целия организъм. Установена е висока честота на вродени ензимни дефекти в обмяната на белтъци, мазнини и въглехидрати сред деца, преживяли синдром на Рей. С подобряването на генетичната диагностика и забраняване употребата на ацетилсалицилова киселина в детската възраст, честотата на синдрома значително е намаляла.