6. Защо е важно своевременното установяване на предиабета?

Той е предшественик на захарния диабет, а настъпването на последния е свързано с множество съдови усложнения. Нарушената гликемия на гладно и нарушения въглехидратен толеранс са обратими състояния и предприемането на необходимите мерки на този етап може да предотврати или поне отложи във времето опасността от захарния диабет.

 

Още при предиабет се установява 1,5% по-висок сърдечно-съдов риск отколкото при лица с нормален гликемичен статус. Има данни, че дори и на това ниво се откриват съдови и нервни усложнения, макар и с по-ниска честота. Въпреки, че лицата с предиабет са предразположени към формирането на диабет, не всеки от тях развива такъв. Между 29 и 55% от случаите преминават в диабет в рамките на 3 години. Някои проучвания съобщават за прогресията до диабет при 43 до 68% от лицатата за по-дълъг период от време – 5-10г.