5. Кой и как трябва да бъде изследван?

Следва да бъдат изследвани:
  • Лица с наднормено тегло или затлъстяване.
  • Лица с фамилна обремененост за захарен диабет тип 2,
  • Лица с анамнеза за гестационен диабет  
  • Лица, при които е измервана гранично висока кръвна захар
  • Лица с данни за дислипидемия – високи триглицериди и нисък HDL холестерол
  • Лица с артериална хипертония
  • Лица с исхемична болест на сърцето
  • Лица с рискова етническа принадлежност
  • Лица с поликистозни яйчници
  • Лица с неалкохолна стеатозна болест на черния дроб 

 

 

Диагностицирането на предиабетното състояние се базира на измерването на кръвна захар на гладно между 6,1 и 7,0 mmol/l или стойност на 7,8 до 11mmol/l при провеждането на стандартизиран тест с обременяване с глюкоза – 75г. Измерването нивото на инсулина се осъществява на гладно (до 17 IU/l). Въз основа на тази стойност и кръвната захар на гладно се изчислява индекс (HOMA index), по който се съди за инсулиновата резистентност. След обременяване с глюкоза нормално инсулинът се покачва не повече от 5 пъти над изходната стойност или до 100IU/l.