1. Какво представлява предиабетът?

Захарният диабет тип 2 придобива все по-голяма социална значимост. Известно е, че лошият контрол над кръвната захар, липидите и високото кръвно налягане са фактори, сериозно увреждащи съдовете в целия организъм, нанасящи трайни поражения върху редица органи и влошаващи качеството на живота.

 

Този вид захарен диабет се различава съществено от тип 1. Последният е с автоимунна генеза, с изява предимно в детско-юношеска възраст, с остро начало и налага активно лечение с оглед предотвратяване на острите усложнения, а хроничните такива се наблюдават след известна давност на болестта. Захарен диабет тип 2 започва бавно, подмолно, в по-напреднала възраст, и за разлика от предходния, диагностицирането му често става случайно, по друг повод. Тук поради голямата, но незабележима давност на неблагоприятния гликемичен контрол, наличието на дислипидемия, хипертония и тютюнопушене, хроничните усложнения се появяват скоро след установяването на болестта, ако не и при самото откриване.

 

Предиабетът е състояние на повишаване на кръвната захар на гладно или след хранене до стойности над нормалните, но под стойностите, диагностични за диабета. Той е световен проблем, корелиращ с честотата на затлъстяването, чувствително повишена през последните десетилетия.