3. Как се диагностицира латентния диабет при възрастни?

Захарният диабет се диагностицира въз основа на повишението на кръвната захар над 7,0 mmol/l на гладно или над 11,1mmol/l при случайно изследване или след обременяване със 75г глюкоза – стандартизиран тест. В полза на LADA тип диабет говорят средната възраст на дебюта, ниският индекс на телесна маса, присъщ по скоро за автоимунния диабет и липсата на метаболитен синдром.

 

Имунологичният анализ демонстрира присъстието на антитела при LADA. Описани при захарен диабет тип 1 са антиостровноклетъчни антитела (ICAs), тези срещу глутамат-декарбоксилазата (anti GAD 65), тези срещу островния антиген 2 (тирозин фосфатаза) – IA2 и антитела срещу инсулина(IAA). При LADA могат да бъдат устновени повишени титри на поне един вид от споменатитие, най-често anti GAD 65.

 

Автоимунните заболявания биват асоциирани с по-висока честота на определени генетични последователности, особено в ключовият за имунитета Главен Комплекс на Тъканна Съвместимост. Такава зависимост е открита и при LADA, сходна, но не и идентична с тази при захарен диабет тип 1. Генетичен анализ при захарен диабет не се провежда в клиничната практика.