2. Каква е клиничната картина при латентен диабет у възрастните?

Много често латентен автоимунен диабет при възрастните (LADA) бива диагностиран като тип 2 именно поради късното му начало. Обикновено при тези лица бета-клетъчната функция все още има известни резерви, което води до по-умерено отклонение в гликемичния контрол, позволяващо лечение с диета и перорални средства. Прогресивната загуба на бета-клетки обаче, води до влошаване на гликемията и налага включването на инсулин скоро след началото. Някои автори поставят въпроса и за съпътстваща инсулинова резистеност. Според тях такава е налице в по-висока степен от колкото при захарен диабет тип 1 (или поне в началните години), но по-ниска от тази при тип 2.

 

Дебютът на диабета обикновено е субклиничен, безсимптомен с повишение на кръвната захар в не много високи стойности. Както при тип 2 и тук установяването на заболяването не рядко става при изследвания по друг повод – профилатично или във връзка с друго заболяване. Големите симптоми на захарния диабет – често уриниране(полиурия), сухота в устата с повишена жажда (полидипсия) са изразени в една или друга степен, могат и да липсват. Лесната уморяемост, редукцията на теглото, сърбеж по кожата, генитален сърбеж, често-рецидивиращи уроинфекции са други често срещани симптоми на диабета.

 

Острото начало на диабет тип LADA се наблюдава при настъпването на изразена гликемична декомпенсация с развитието на диабетна кетоацидоза. При нея полидипсо-полиуричният синдром е силно представен, със изразена астено-адинамия, болки в корема, повръщане, които допълнително утежняват дехидратацията на организма. Със задълбочаването се установяват сухи кожа и лигавици, с обложен език и намален тургор на кожата.

 

Промените в метаболизма вследствие относителната или абсолютна липса на инсулин води до натрупване на кетотела и промяна в алкално-киселинното равновесие на организма, провокиращи част от гореописаните симптоми, както и добавянето на “ацетнов дъх” поради отделяне на ацетон като кетотяло през белия дроб, промяна в характера на дишане,  влошаване на съзнанието до развитие на прекоматозно и коматозно състояние в най-тежките случаи. Диабетната кетоацидоза по-рядко е дебют на латентния автоимунен диабет при възрастни отколкото захарния диабет тип 1.