1. Какво представлява латентния диабет при възрастни?

Захарният диабет е метаболитно заболяване, резултат от абсолютен или относителен дефицит на инсулин, водещ до липсата на адекватен гликемичен контрол.

 

В зависимост от двата основни основните механизми в патогенезата на захарния диабет различаваме тип 1 и тип 2. Първият, както е добре известно, е свързан с автоимунно поражение на панкреаса и загуба на инсулин-продуциращите бета клетки на панкреаса. При втория тип водеща е периферната резитстентност към инсулина и невъзможността за адекватно усвояване на глюкозата на фона на развиващ се метаболитен синдром със затлъстяване или наднормено тегло, хиперлипидемия и др.

 

Захарният диабет тип 1 се изявява предимно в детско-юношеска, до 30 годишна възраст. Обратно, тип 2 се наблюдава най-вече сред хората в средна и напреднала възраст.

 

Не отдавна ендокринолозите описаха още една форма на захарен диабет, наречена латентен автоимунен диабет при възрастните. Наричат го още захарен диабет тип 1,5, бавно-прогресиращ диабет тип 1 или автоимунен диабет с късно начало. Както и да се нарича, става въпрос за форма на метаболитното заболяване с изява във възрастовия предиод, характерен за тип 2 диабет, но с придружаващи автоимунни и генетични белези, присъщи за тип 1.