2. Какви са причините за хипокалциемия?

Хипопаратиреодизъм

Резистентност към паратхормона

 • Псевдохипопаратиреоидизъм
 • Бъбречна недостатъчност
 • Лечение с медикаменти – калцитонин, бифосфонати

Недостатъчност на 1,25 (ОН)2 витамин Д

 • витамин Д дефицит
 • Витамин Д –зависим рахит тип 1(недостатъчност на 1α – хидроксилазата в бъбрека)

Резистентност към 1,25 (ОН)2 витамин Д – витамин Д зависим рахит тип2

Остро настъпило депониране на калций или формиране на комплекси

 • остра хиперфосфатемия
 • ентерален или парентерален внос
 • травма с некроза на мускулатура
 • бърз туморен разпад
 • остър панкреатит
 • вливане на цитратна кръв
 • бърза костна реминерализация
 • „Жадни кости” - фиброзен остеит след хиперпаратиреоидизъм
 • Остеобластни тумори
 • Витамин Д терапия при дефицит