1. Какви са особеностите на калциевата обмяна?

Калцият играе ключова роля в множество физиологични процеси в организма. Има отношение към нервната възбудимост и проводимост, към мускулната възбудимост и съкращаване, към тромбоцитната агрегация и коагулацията, процеса на секреция на ендокринните и екзокринни жлези и др.

 

Биологично активен в извънклетъчното пространство е йонизираният калций. Серумните му концентрации варират между 1,1 -1,3 mmol/l. Той представлява около 50% от тоталния калций в организма. Други 40% са свързани с белтъка, а още 10-15% са под формата на неорганични соли. Измерването на тоталния калций не винаги отразява нивото на биологично активния именно поради изменения предимно в другите две фракции.

 

Йонизираният калций в кръвта зависи от редица особености, включително хормонални и електролитни. Най-голямо значение за поддържане на нивото му в референтната област имат паратхормона на паращитовидните жлези и метаболитите на витамин Д.

 

В костите паратхормонът стимулира костната резорбция. В бъбрека ПТХ повишава абсорбцията на калциеви йони в дисталния тубул и обратно – инхибира фосфатната на ниво проксимален тубул. На ниво бъбречен паренхим ПТХ стимулира хидроксилиране на витамин Д на 1-алфа място до активния метаболит 1,25 (ОН)2 витамин Д (калцитриол). Чрез него ПТХ оказва ефектът си върху абсорбцията на калциеви йони в чревния тракт. Самият витамин Д и в най-висока степен калцитриолът има участие в калциево-фосфорната обмяна на ниво чревен тракт, бъбреци и кости, но и други тъкани. Афинитетът на рецепторите за другите форми на витамин Д е по-нисък.