1. Какво представлява паратхормонът и каква е неговата функция?

Паратхормонът е пептиден хормон, секретиран от паращитовидните жлези. Последните обикновено са 4 на брой, локализирани зад щитовидната жлеза, фиксирани за капсулата и. При някои лица се намира и допълнителна, пета жлеза, а не са малко случаите на ектопична локализация – в медиастинума, най-често във връзка с миграция през ембрионалнаото развитие.

 

Основната функция на паратхормона е регулирането нивото на свободния, йонизирания калций в кръвта. Той съставлява около 50% от общия калций. 40% са свързани с албумина и около 10% са под формата на соли – цитрати, фосфати и др.


Йонизирания калций е биологично активен. Ефектът на паратхормона е резултатът от действието му върху костите, бъбрека, чревния тракт. В костите стимулира костната резорбция. В бъбрека паратхормонът повишава абсорбцията на калциеви йони в дисталния тубул и обратно – потиска фосфатната на ниво проксимален тубул. Освен това на ниво бъбречен паренхим паратхормонът стимулира хидроксилиране на витамин Д до активния метаболит 1,25 (ОН)2 витамин Д. Чрез него паратхормонът оказва ефекта си върху абсорбцията на калциеви йони в чревния тракт.