1. Какво представлява паратхормонът и каква е неговата функция?

Паратхормонът е пептиден хормон, секретиран от паращитовидните жлези. Последните обикновено са 4 на брой, локализирани зад щитовидната жлеза, фиксирани за капсулата и. При някои лица се намира и допълнителна, пета жлеза, а не са малко случаите на ектопична локализация – в медиастинума най-често във връзка с миграция през ембрионалнаото развитие.

 

Основната функция на паратхормона е регулирането нивото на свободния йонизиран калций в кръвта (1,1-1,3mmol/l). Той съставлява около 50% от общия калций (2,12-2,6mmol/l). 40% са свързани с албумина и около 10% са под формата на соли – цитрати, фосфати и др.  

 

Йонизирания калций е биологично активен. Ефектът на паратхормона е резултатът от действието му върху костите, бъбрека, чревния тракт. В костите стимулира костната резорбция. В бъбрека паратхормонът повишава абсорбцията на калциеви йони в дисталния тубул и обратно – инхибира фосфатната на ниво проксимален тубул. На ниво бъбречен паренхим паратхормонът стимулира хидроксилиране на витамин Д на 1-алфа място до активния метаболит 1,25 (ОН)2 витамин Д (калцитриол). Чрез него паратхормонът оказва ефектът си върху абсорбцията на калциеви йони в чревния тракт. Самият витамин Д и в най-висока степен калцитриолът има участие в калциево-фосфорната обмяна на ниво чревен тракт, бъбреци и кости, но и други тъкани. Афинитетът на рецпеторите за другите форми на витамин Д е по-нисък.