4. Как се поставя диагнозата?

За това от изключително значение е клиничната картина, допълнена от анамнезата за предходно нараняване, особно при рискови за инфекцията обстоятелства. От лабораторните изследвания няма специфични белези за тетануса.
 
Не рядко се наблюдават изменения в електролитите като хипокалиемия. Микробиологичните изследвания от раневи секрет или серологичния анализ нямат особена стойност.