5. Какво е лечението на отравянето с метанол?

 

Лечението при интоксикация с метилов алкохол следва общите принципи на поведение при остри отравяния.
 
Предприемат се мерки за осигуряване на проходими дихателни пътища и недопускане аспирация на стомашно съдържимо при повръщане, провежда се кардиопулмонална реанимация.
 
Антидот на метиловия алкохол е етанола. Преди стомашната промивка през устата или през стомашна сонда се въвеждат 50-100мл етилов алкохол или след стомашна промивка медицински въглен се включва инфузия с 5-10% етанолов разтвор на глюкоза в доза 4х500мл/24 ч за първите 48 часа след отравянето.
 
Тежката метаболитна ацидоза налага корекция с натриев бикарбонат. Провежда се форсирана алкална диуреза. Коригира се електролитен дефицит.
 
Хемодиализа е индицирана в случаи на прием над 30мл. метилов алкохол, измерен в кръвта над 30mg/dl метанол, прогресивно влошаване на зрението или липса на ефект от прилаганата терапия за овладяване на ацидозата. Фолиевата киселина, прилагана 1мг/кг венозно на 4 часа подпомага метаболизирането на мравчената киселина и коригирането на ацидозата.
 
Прилагат се глюкозно-инсулинови разтвори, витамини от група В, кортикостероиди като органопротективни средства.
 

При данни за тежка ацидоза, коматозно състояние и гърчове смъртността достига до 80%. При остъствието им тя е около 6%.