4. Как се поставя диагнозата?

Данните за консумация на алкохол и острото влошаване на зрението има високо информативна стойност за диагностициране на отравянето. Коматозното състояние, широки, нереагиращи на свелитна зеници и най-вече тежката ацидоза с pH<7 са характерни за интоксикацията с метилов алкохол, както и доказването на самия метанола в кръвта. При оглед на очните дъна се установява хиперемия и оток на диска на зрителния нерв.
 
Огнищни промени в базалните ганглий могат да се установят с образни изследвания – КТ и ЯМР.