3. Каква е клиничната картина?

Клиничната изява започва в рамките на 12-24 часа след приема на метилов алкохол, понякога и след 48ч, в зависимост от приетото количество, както и това на евентуално приет етилов алкохол.
 
Първоначално приемът на метанол води до промени, сходни с тези при употреба на етиолов алкохол, често с нарушен моторен контрол. След различен латентен период се появяват главоболие, гадене, повръщане, болки в корема. Типично е влошаването на зрението, намаление на зрителната острота, появата на скотоми и сцинтилации до слепота. Последната може да бъде овладяна в хода на лечението, но трайна загуба на зрението не е рядкост. Влошава се съзнанието до степен на кома, смущава се дихателната фунцкия и хемодинамиката. Появяват се гърчове.
 
Тежката метаболитна ацидоза води до чернодробна, бъбречна, полиорганна недостатъчност, остър панкреатит. Смърт може да настъпи във връзка с остра дихателна недостатъчност и сърдечно-съдов колапс.