4. Какво е лечението на острото алкохолно отравяне?

Лечението при интоксикация с алкохол следва общите принципи на поведение при остри отравяния.
 
При необходимост се започва с осигуряване на проходими дихателни пътища и кардиопулмонална реанимация. Висок риск от аспирация има при повръщане и във връзка с потиснати рефлекси, включително кашличен. Реанимацията влиза в съображение и във връзка с опасността от потискане на дишането и нестабилност на хемодинамиката. Спешно специфично антидотно лечение тук няма.
 
Провежда се стомашна промивка с медицински въглен. Прилага се неутрална форсирана диуреза. Включва се инфузия с глюкозен разтвор – 20%, с неврнопротективни средства - пирамем, витамини от група В. Неспецифичен антидот при потискащи нервната систмеа отравяние е центофеноксина.
 
В случаи на много високо алкохолно съдържание в кръвта или съпровождащи чернодробни и бъбречни заболявания се прилага до други, инвазивни методи за детоксикация като хемодиализа, перитонеална диализа, обменно кръвопреливане.
 
При нужда се използват симптоматични средства – антиконвулсанти, аналгетици и др.