3. Как се поставя диагнозата?

Ключово е измерването на алкохолното съдържание в кръвта. Последното зависи и от времето, преминало след приема, поради метаболизирането на етанола. Ефектът на дадено количество алкохол при различните хора варира в зависимост от приема на храна, други напитки, медикаменти, здравословно и физическо състояние, възраст, пол, индивидуални особености. Количества, които само превъзбуждат едни могат да са фатални за други.
 
Освен алкохолното съдържание се измерват и нивото на кръвната захар, оценява се киселинно-алкалното състояние и електролитите. При съмнение за употреба на медикаменти и наркотични вещества се изследва и ниво им в кръвта и урината. При нужда се провежда и токсикологичен анализ за присъствието на други алкохоли и техни метаболити.