2. Каква е клиничната картина?

 

Тя корелира със съдържанието на алкохол в кръвта, но при един и същи промили различни лица могат да имат различна изява на интоксикация.
 
При съдържание на алкохол в кръва под 0,5 се говори още за субклинична интоксикация, с видимо нормално поведение.
 
Първоначалните промени се свързват с еуфория, приказливост, самоувереност, отпадане на задръжки, влошаване на вниманието, разсъдъка и самоконтрола. Начални прояви на засягане на сензомоторния контрол. Обикновено такива се наблюдават при съдържание на алкохол в кръвта около 0,3-1,2.
 
При задълбочаване на състоянието се наблюдава психомоторна възбуда, емоционална нестабилност, загуба на критическо мислене, влошаване на паметта, на зрението, сензомоторна дискоординация и нарушено равновесие, сънливост. При това средно се измерва между 0,9 до 2,5.
 
При още по-висок промил вече настъпва объркване, дезориентация, прогресивно влошаване на загуба на зрителните възприятия, повишаване прага на болката, залитане, неясна реч, апатия, летаргия. Установяват се между 1,8 и 3,0.
 
При 2,5 до 4 на хиляда в отделни случаи настъпва ступор. Влошава се съзнанието, с трудна комуникация, липса на отговор при стимули. Рефлексите са запазени. Стабилни са дишането и хемодинамиката. При повръщане има опасност от аспирация на стомашно съдържимо.
 
Кома може да настъпи както при алкохолно съдържание в кръвта около 2-3, така и при много по-високи – над 4,5 на хиляда. Дълбоката кома се представя с липсващи рефлекси, нарушения в дишането и артериална хипотония. Смърт може да настъпи във връзка с остра дихателна недосатъчност, сърдечно-съдов колапс, хипогликемия.
 
Острата интоксикация с алкохол води до нарушения в сензомоторния контрол и поведенчески промение, които могат да станат повод за по-леки или тежки наранявания, черепно-мозъчна, гръдна, коремна травма. Високото алкохолно съдържание води до промени в алкално-киселинното състояние, с опасност от лактацидоза. Потиксането на глюконеогенезата води до хипогликемия, особено при намалени резерви от глюкагон при малки деца и чернодробни заболявания. Нарушава се терморегулацията с опасност от хипотермия.
 
Други сериозни усложнения от злоупотребата с алкохол са остър панкреатит, хепатит, аритмия, предсърдно мъждене, споменатите нарушения в хемодинамиката и потискане на дишането.