1. Какъв е ефектът на етиловия алкохол върху организма?

Чистият етилов алкохол (C2H5OH) е безцветна течност с характерна миризма и вкус. Ключови ензими в разграждането му в организма са алкохолдеходрогеназата, чрез която се обазува ацеталдехид и алдехиддехидрогеназата, метаболизираща го до оцетна киселина. Генетичния полиморфизъм в ензимите, приетото количество и честотата на приема имат отношение към метаболизирането на етанола. При хронична употреба и подлежащи чернодробни заболявания – процесът се ускорява.
 
Разстройства в метаболизма на клектите и промяната в невротрансмитерната медиация са причина за клиничната изява на алкохолната интоксикация.
 
Отравяне с етилов алкохол най-често настъпва при прием през устата. По-рядко са описвани случаи и при кърмачета, при които той е прилаган върху кожата с лечебна цел, както и случаи на отравяне при инхалиране на изпарения. При малки деца интоксикация настъпва и във връзка с нерационалното прилагане на медикаменти под формата на сиропи с алкохолно съдържание или използването на домашно приготвени лекове, при инцидентен прием на алкохол.